ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 315
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง สพป. เลย เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ สพป. สุรินทร์ เขต 3 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต สพป. สกลนคร เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านกันโจรง สพป. สุรินทร์ เขต 1 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนเชือก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด สพป. นครราชสีมา เขต 2 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนหัวนางามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านบูรพา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านป่าชัน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านกุดหูลิง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 - -  
18 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 - -  
19 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 - -  
20 โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน