ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 316
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" สพป. เลย เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 91 ทอง 4  
6 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 91 ทอง 4  
7 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 91 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านห้วยโจดเก่าโกใต้ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย สพป. นครราชสีมา เขต 5 89 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 89 ทอง 8  
11 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 89 ทอง 8  
12 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 88.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ขอนแก่น เขต 2 87.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 3 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนหัวนางามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 19  
20 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 83.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 83 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 22  
23 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สพป. สกลนคร เขต 1 81 ทอง 23  
24 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. อุดรธานี เขต 4 80 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 80 ทอง 24  
28 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 80 ทอง 24  
29 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 80 ทอง 24  
30 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 24  
31 โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 24  
32 โรงเรียนบ้านป่าชัน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 80 ทอง 24  
33 โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 24  
34 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด สพป. นครราชสีมา เขต 2 80 ทอง 24  
35 โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ ๑๖๕ฯ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 80 ทอง 24  
36 โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ สพป. สุรินทร์ เขต 3 80 ทอง 24  
37 โรงเรียนบ้านแขว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 80 ทอง 24  
38 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 80 ทอง 24  
39 โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 80 ทอง 24  
40 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 24  
41 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป. บึงกาฬ 80 ทอง 24  
42 โรงเรียนอุดรวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 80 ทอง 24  
43 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 78 เงิน 43  
44 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 44  
45 โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 45  
46 โรงเรียนสาคริชวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน