ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 317
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 97.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด สพป. นครราชสีมา เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหัวนางามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 92.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตากิ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 90.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 89.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 88.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 สพป. นครราชสีมา เขต 7 87.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านน้ำพ่น สพป. อุดรธานี เขต 1 85.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนเชือก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 84.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 84.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ สพป. สุรินทร์ เขต 3 81.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 80.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 78.60 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78.40 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านบูรพา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 76.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 75.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 74.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 68.20 ทองแดง 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน