ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 032
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง สพป. ยโสธร เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป. ยโสธร เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 93 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89 ทอง 11  
13 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 89 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 88 ทอง 14  
15 โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 86 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านทับช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง สพป. อุดรธานี เขต 2 82 ทอง 21  
22 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ สพป. บึงกาฬ 82 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 81 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81 ทอง 23  
25 โรงเรียนชนะใช้กิจการ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 25  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 25  
27 โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 4 80 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80 ทอง 25  
29 โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ สพป. เลย เขต 2 80 ทอง 25  
30 โรงเรียนบ้านบุกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 80 ทอง 25  
31 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 25  
32 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 80 ทอง 25  
33 โรงเรียนอุดรวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 80 ทอง 25  
34 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม สพป. อุดรธานี เขต 4 79 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านโคกกะชาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 79 เงิน 34  
36 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79 เงิน 34  
37 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 79 เงิน 34  
38 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 79 เงิน 34  
39 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 78 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 39  
41 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 78 เงิน 39  
42 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 78 เงิน 39  
43 โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 39  
44 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) สพป. นครพนม เขต 1 77 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 77 เงิน 44  
46 โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 77 เงิน 44  
47 โรงเรียนบ้านห้วยทอง สพป. เลย เขต 3 77 เงิน 44  
48 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77 เงิน 44  
49 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 76 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป. เลย เขต 1 76 เงิน 49  
51 โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 76 เงิน 49  
52 โรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 3 76 เงิน 49  
53 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 76 เงิน 49  
54 โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ สพป. สกลนคร เขต 3 75 เงิน 54  
55 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 75 เงิน 54  
56 โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 54  
57 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 75 เงิน 54  
58 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 75 เงิน 54  
59 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 74 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 74 เงิน 59  
61 โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ สพป. หนองคาย เขต 1 74 เงิน 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน