ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 323
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 97.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" สพป. เลย เขต 1 96.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหัวนางามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 92.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 91.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 90.10 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 89.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านป่าชัน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 88.10 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 86.10 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 85.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ สพป. ยโสธร เขต 2 84.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป. บึงกาฬ 84.60 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 84.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 84.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) สพป. สุรินทร์ เขต 3 84.10 ทอง 20  
21 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สพป. สกลนคร เขต 1 83.90 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 83.80 ทอง 22  
23 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.80 ทอง 22  
24 โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 83.80 ทอง 22  
25 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83.80 ทอง 22  
26 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 83.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านนาศรีสุข สพป. สุรินทร์ เขต 2 83.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านแขว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 83.40 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 83.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 83.20 ทอง 29  
31 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 82.80 ทอง 32  
33 โรงเรียนชุมชนห้วยยาง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 82.60 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านโคกแขวน สพป. นครราชสีมา เขต 5 82.60 ทอง 33  
35 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.40 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน สพป. นครพนม เขต 1 82.20 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านบิง สพป. นครราชสีมา เขต 2 76.60 เงิน 37  
38 โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 76.60 เงิน 37  
39 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 75.60 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ ๑๖๕ฯ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 74.80 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านป่าสน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านบักดอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 73.20 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านวังชมภู สพป. อุดรธานี เขต 3 72.20 เงิน 44  
45 โรงเรียนสาคริชวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน