ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 324
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" สพป. นครราชสีมา เขต 7 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนหัวนางามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตากิ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 88 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าชัน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 87 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านนาพิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนเชือก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 86 ทอง 10  
12 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม สพป. นครราชสีมา เขต 3 84 ทอง 15  
17 โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด สพป. นครราชสีมา เขต 2 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต สพป. สกลนคร เขต 1 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 76 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 3 75 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 73 เงิน 25  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 68 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน