ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 325
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 93.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบิง สพป. นครราชสีมา เขต 2 93.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" สพป. เลย เขต 1 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 92.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 92.10 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 91.10 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 90.30 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 90.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ สพป. สุรินทร์ เขต 3 90.10 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 89.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนหัวนางามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 89 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 88.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านแขว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88.30 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 17  
18 โรงเรียนมารีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 88 ทอง 17  
19 โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ สพป. ยโสธร เขต 2 88 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านนาศรีสุข สพป. สุรินทร์ เขต 2 87.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 87.30 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองกก (อ.พระทองคำ) สพป. นครราชสีมา เขต 5 87.10 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านป่าสน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 86.70 ทอง 24  
25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 86.50 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 86.40 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 86.10 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85.80 ทอง 28  
29 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สพป. สกลนคร เขต 1 85.80 ทอง 28  
30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 85.60 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 85.10 ทอง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 85.10 ทอง 31  
33 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84.90 ทอง 33  
34 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 84.20 ทอง 34  
35 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป. บึงกาฬ 83.30 ทอง 35  
36 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 83 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 82.80 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 82.60 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) สพป. สกลนคร เขต 2 82.30 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านวังชมภู สพป. อุดรธานี เขต 3 82.20 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ ๑๖๕ฯ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 81.40 ทอง 41  
42 โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 78.20 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน สพป. นครพนม เขต 1 77.90 เงิน 43  
44 โรงเรียนสาคริชวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน