ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 326
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตากิ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 87.60 ทอง 6  
8 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 86.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 86.20 ทอง 8  
10 โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด สพป. นครราชสีมา เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 85.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 85.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านนาพิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนเชือก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 82.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 สพป. นครราชสีมา เขต 7 82.40 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 80.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 77.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 77.60 เงิน 21  
23 โรงเรียนหัวนางามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 77 เงิน 23  
24 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต สพป. สกลนคร เขต 1 76.40 เงิน 24  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 66.60 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 65.60 ทองแดง 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน