ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 327
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ขอนแก่น เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสระบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนต.ช.ด.บ้านตาแตรว สพป. สุรินทร์ เขต 3 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหม้อทอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 95 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 95 ทอง 4  
7 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 95 ทอง 4  
8 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป. อุดรธานี เขต 3 95 ทอง 4  
9 โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 95 ทอง 4  
10 โรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง สพป. อุดรธานี เขต 1 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 90 ทอง 10  
12 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านหนุก สพป. นครราชสีมา เขต 5 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. สุรินทร์ เขต 1 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านวัดหลวง สพป. หนองคาย เขต 2 78 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 78 เงิน 15  
18 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุหัวนาแหลม สพป. เลย เขต 3 78 เงิน 15  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน สพป. นครพนม เขต 1 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 77 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 77 เงิน 19  
22 โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 76 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านดอนยานาง สพป. สกลนคร เขต 3 76 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 76 เงิน 22  
25 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 76 เงิน 22  
26 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 75 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 75 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านพุทรา สพป. นครราชสีมา เขต 7 75 เงิน 26  
29 โรงเรียนบ้านหนองบาก สพป. ยโสธร เขต 2 75 เงิน 26  
30 โรงเรียนบ้านโคกลิ่น สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 26  
31 โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 75 เงิน 26  
32 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 26  
33 โรงเรียนบ้านใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 75 เงิน 26  
34 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 75 เงิน 26  
35 โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 26  
36 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 75 เงิน 26  
37 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75 เงิน 26  
38 โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 75 เงิน 26  
39 โรงเรียนบ้านหันใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 3 67 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 65 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น สพป. หนองคาย เขต 1 62 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
44 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 - -  
45 โรงเรียนสาคริชวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน