ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 329
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 93.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย สพป. นครราชสีมา เขต 5 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ขอนแก่น เขต 2 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโตงน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 3 89.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 88.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดสระบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 86.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านมะขาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 85.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 85.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 84.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 84.60 ทอง 12  
14 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป. อุดรธานี เขต 3 83.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 82.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 82.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 79.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) สพป. สกลนคร เขต 1 79.60 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 79.40 เงิน 21  
22 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุหัวนาแหลม สพป. เลย เขต 3 79.20 เงิน 22  
23 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 79.20 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 79 เงิน 24  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 78.20 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านวัดหลวง สพป. หนองคาย เขต 2 77 เงิน 26  
27 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 75.80 เงิน 27  
28 โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 75.40 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค สพป. นครราชสีมา เขต 7 73.60 เงิน 29  
30 โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 73.40 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 73.20 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 72.20 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" สพป. นครพนม เขต 1 72 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป. ขอนแก่น เขต 5 70 เงิน 34  
35 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 69.40 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองบาก สพป. ยโสธร เขต 2 68.20 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ ๑๖๕ฯ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 68.20 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนบ้านโคกลิ่น สพป. มหาสารคาม เขต 1 68 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านดอนยานาง สพป. สกลนคร เขต 3 67.40 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง สพป. อุดรธานี เขต 1 67.40 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. มหาสารคาม เขต 2 66.60 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น สพป. หนองคาย เขต 1 66.20 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 66 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. นครราชสีมา เขต 6 - -  
45 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 - -  
46 โรงเรียนสาคริชวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน