ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 330
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 94.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านจารย์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสะโนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 87.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านอาเลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 84.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 84.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป. ยโสธร เขต 1 81.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนโคกคำวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 73.80 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านตาเหล็ง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 71.80 เงิน 16  
17 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 71 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 68.60 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 66 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 64 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. มหาสารคาม เขต 3 63.60 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร สพป. นครพนม เขต 2 63.20 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนหัวนางามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 61 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 - -  
25 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -  
26 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต สพป. สกลนคร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน