ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 331
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ขอนแก่น เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 93.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92.90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 92.30 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) สพป. มุกดาหาร 90.70 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 90.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านภูมิสตึง สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนมารีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 83.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.10 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านพุทรา สพป. นครราชสีมา เขต 7 82.90 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านอี่เม้ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 82.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 82.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 81.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านดอนยานาง สพป. สกลนคร เขต 3 80 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 17  
21 โรงเรียนวัดสระบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80 ทอง 17  
22 โรงเรียนบ้านมะขาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 78.30 เงิน 22  
23 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) สพป. สุรินทร์ เขต 3 77.80 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 77.80 เงิน 24  
26 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 77.80 เงิน 24  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน สพป. นครพนม เขต 1 76.60 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 76.40 เงิน 28  
29 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 76.20 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านลำทองหลาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 76.20 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านโคกลิ่น สพป. มหาสารคาม เขต 1 74.80 เงิน 31  
32 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 74.40 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 74.20 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน สพป. มหาสารคาม เขต 3 73.40 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. อุดรธานี เขต 4 72.80 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 70.20 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองบาก สพป. ยโสธร เขต 2 70 เงิน 37  
38 โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย สพป. นครราชสีมา เขต 5 67 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 66.60 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนสาคริชวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 - -  
41 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป. อุดรธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน