ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 333
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" สพป. เลย เขต 1 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. บึงกาฬ 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ไทร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) สพป. มุกดาหาร 90.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 88.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 85.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 85.80 ทอง 11  
13 โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85.80 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ขอนแก่น เขต 2 85.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 84.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 84.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 84 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหัวป้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านห้วยโจดเก่าโกใต้ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83.80 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านบักดอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านดอนยานาง สพป. สกลนคร เขต 3 83.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 83.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. สุรินทร์ เขต 1 82.80 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม สพป. สกลนคร เขต 1 82.80 ทอง 24  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 82.50 ทอง 26  
27 โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 82.20 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านน้ำพ่น สพป. อุดรธานี เขต 1 82.20 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) สพป. สุรินทร์ เขต 3 82.20 ทอง 27  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านเค็ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 82 ทอง 30  
32 โรงเรียนศกร.ตชด.บ้านนากระเสริม สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 30  
33 โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) สพป. สกลนคร เขต 2 81.60 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 81 ทอง 34  
35 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 81 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 80 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 78.20 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น สพป. หนองคาย เขต 1 76 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 75.80 เงิน 39  
40 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 75.80 เงิน 39  
41 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 75.40 เงิน 41  
42 โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 75.20 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 74.40 เงิน 43  
44 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 สพป. นครราชสีมา เขต 7 72.60 เงิน 44  
45 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 2 71.20 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านโคกลิ่น สพป. มหาสารคาม เขต 1 68 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 68 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 67 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 67 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 66 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 3 65.80 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย สพป. นครราชสีมา เขต 5 65.80 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนบ้านคุ้ม สพป. ยโสธร เขต 1 63.80 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านพร้อมบุญ สพป. ขอนแก่น เขต 1 61.60 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนสาคริชวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 - -  
56 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป. อุดรธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน