ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 334
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านอาเลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนามึน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 สพป. นครราชสีมา เขต 7 84 ทอง 6  
8 โรงเรียนชุมพลนาคลัง สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สพป. อุดรธานี เขต 1 83 ทอง 8  
10 โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน สพป. สกลนคร เขต 3 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านนากั้ง สพป. บึงกาฬ 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 71 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหินโคน สพป. นครราชสีมา เขต 2 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนโคกคำวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 70 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านหันใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 3 69 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านโคกตาล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 69 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 69 ทองแดง 18  
21 โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 68 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร สพป. นครพนม เขต 2 66 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 66 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต สพป. สกลนคร เขต 1 64 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. มหาสารคาม เขต 3 60 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านอำปึล สพป. สุรินทร์ เขต 3 57 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านโคกแปะ สพป. ขอนแก่น เขต 1 10 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 - -  
29 โรงเรียนหัวนางามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน