ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 336
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง สพป. เลย เขต 1 94.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสะโนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 90.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านพระพุทธ สพป. นครราชสีมา เขต 2 88.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สพป. อุดรธานี เขต 1 87.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 สพป. นครราชสีมา เขต 7 86.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 84.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนามึน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84.40 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา สพป. สกลนคร เขต 3 83.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านตาเหล็ง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 83.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.20 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 82.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 77.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านอาเลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 76.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านโจด สพป. นครราชสีมา เขต 6 75.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 75.20 เงิน 24  
25 โรงเรียนหัวนางามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 75.20 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 74.60 เงิน 26  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป. ยโสธร เขต 1 67.60 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. มหาสารคาม เขต 3 67.40 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 67 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านว่าน สพป. หนองคาย เขต 1 66.20 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 65.20 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 3 64.80 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 64.40 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 64 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 - -  
36 โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน