ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 337
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 87.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวัดหลวง สพป. หนองคาย เขต 2 87.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 84.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนห้วยทรายวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 84.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 84.60 ทอง 9  
11 โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ขอนแก่น เขต 2 83.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สพป. อุดรธานี เขต 1 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 82 ทอง 14  
15 กลุ่มโรงเรียนหนองกกหนองกี่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 81.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 81.80 ทอง 15  
17 โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 79.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 79 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 78.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านโพง สพป. ยโสธร เขต 2 78.80 เงิน 19  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 78.40 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 77.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านหันใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 3 77.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป. ยโสธร เขต 1 77 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 76.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 76.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76.20 เงิน 27  
28 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 75.80 เงิน 28  
29 โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 75.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 75.40 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 75.20 เงิน 31  
32 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 75.20 เงิน 31  
33 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 75.20 เงิน 31  
34 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง สพป. เลย เขต 1 75.20 เงิน 31  
35 โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด สพป. หนองคาย เขต 1 74.80 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 74.80 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านมะขาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 74.80 เงิน 35  
38 โรงเรียนบ้านหนองสรวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 74.80 เงิน 35  
39 โรงเรียนประชารัฐวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 74.80 เงิน 35  
40 โรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์ สพป. อุดรธานี เขต 3 74.60 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านภูมิสตึง สพป. สุรินทร์ เขต 1 74.60 เงิน 40  
42 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 74.40 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค สพป. นครราชสีมา เขต 7 74.40 เงิน 42  
44 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 74.20 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74 เงิน 45  
46 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 73.80 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านยางกระจับ สพป. สุรินทร์ เขต 2 73 เงิน 47  
48 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 71.80 เงิน 49  
50 โรงเรียนวนาประชารัฐบำรุง สพป. นครราชสีมา เขต 6 71.80 เงิน 49  
51 โรงเรียนวัดก้านเหลือง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 70.20 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป. มุกดาหาร 69.80 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา สพป. เลย เขต 2 69.20 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา สพป. บึงกาฬ 65.60 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 65.20 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด สพป. มหาสารคาม เขต 2 62.80 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพป. ขอนแก่น เขต 4 60.20 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน