ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 338
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา สพป. สกลนคร เขต 3 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านรัตนะ สพป. ขอนแก่น เขต 3 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 88.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 87.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 86.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 85.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแสรออ สพป. สุรินทร์ เขต 1 85.20 ทอง 10  
12 กลุ่มโรงเรียนหนองกกหนองกี่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 84.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนเนรมิตศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 83.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม สพป. มุกดาหาร 83.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 83.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 82.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป. ยโสธร เขต 1 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 81.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม สพป. บึงกาฬ 81.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านโพง สพป. ยโสธร เขต 2 81.20 ทอง 21  
23 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 1 81.20 ทอง 21  
24 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 80.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80.40 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80.20 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. สกลนคร เขต 1 78.80 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านนามึน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78.40 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านยาง"คุรุราษฎร์รังสรรค์" สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 77.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านหมากมี่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 77.40 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 77 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล สพป. นครราชสีมา เขต 7 76.80 เงิน 32  
33 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 76.80 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 1 76.60 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 76.40 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 76.20 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านว่าน สพป. หนองคาย เขต 1 75.80 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 74.20 เงิน 38  
39 โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 72.40 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. นครพนม เขต 2 51.60 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพป. ขอนแก่น เขต 4 - -  
42 โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  
43 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  
44 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน