ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 034
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ สพป. สกลนคร เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. อุดรธานี เขต 4 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. มุกดาหาร 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 91 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านดอนกลอย สพป. อุดรธานี เขต 3 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านตะครอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 90 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 90 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านนาด่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. สกลนคร เขต 3 90 ทอง 11  
16 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 11  
17 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง สพป. นครพนม เขต 1 90 ทอง 11  
18 โรงเรียนบ้านหนองแต้ สพป. ขอนแก่น เขต 4 90 ทอง 11  
19 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ สพป. เลย เขต 1 90 ทอง 11  
20 โรงเรียนอมรินทราวารี สพป. สุรินทร์ เขต 3 90 ทอง 11  
21 โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม สพป. หนองคาย เขต 1 88 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า สพป. อุดรธานี เขต 2 88 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง สพป. มหาสารคาม เขต 3 88 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านโคกมน สพป. เลย เขต 2 88 ทอง 21  
25 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง 21  
26 กลุ่มโรงเรียนหนองกกหนองกี่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 85 ทอง 26  
27 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านฝั่งเพ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 85 ทอง 26  
30 โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 85 ทอง 26  
31 โรงเรียนบ้านนาฮำ สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม สพป. ยโสธร เขต 1 84 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านห้วยทอง สพป. เลย เขต 3 84 ทอง 31  
34 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 31  
35 โรงเรียนบ้านไกลเสนียด สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 31  
36 โรงเรียนบ้านกะกำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 83 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 83 ทอง 36  
39 โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 83 ทอง 36  
40 โรงเรียนบ้านหนองนกทา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83 ทอง 36  
41 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 82 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ (รัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง 41  
44 โรงเรียนบ้านจานบัว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 41  
45 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ สพป. อุดรธานี เขต 1 82 ทอง 41  
46 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. ยโสธร เขต 2 82 ทอง 41  
47 โรงเรียนบ้านตะโกโคก สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 41  
48 โรงเรียนบ้านนาซาว สพป. บึงกาฬ 82 ทอง 41  
49 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 41  
50 โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82 ทอง 41  
51 โรงเรียนบ้านยางเตี้ย สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 41  
52 โรงเรียนบ้านลำเพียก สพป. นครราชสีมา เขต 3 82 ทอง 41  
53 โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 3 82 ทอง 41  
54 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 82 ทอง 41  
55 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 41  
56 โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82 ทอง 41  
57 โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 41  
58 โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 2 82 ทอง 41  
59 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง สพป. นครราชสีมา เขต 7 82 ทอง 41  
60 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 82 ทอง 41  
61 โรงเรียนหินเกิ้งธารศิลา สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน