ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 341
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ขอนแก่น เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง สพป. เลย เขต 1 94 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป. อุดรธานี เขต 3 90 ทอง 7  
9 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านมะขาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านอำปึล สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง 11  
13 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85 ทอง 11  
14 โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย สพป. นครราชสีมา เขต 5 83 ทอง 14  
16 โรงเรียนศกร.ตชด.บ้านนากระเสริม สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนสาคริชวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน