ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 343
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 92.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) สพป. มุกดาหาร 87.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 85.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแขว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 85.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 84.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบักดอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด สพป. นครราชสีมา เขต 2 82.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 82.25 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย สพป. นครราชสีมา เขต 5 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนอุดรวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 82 ทอง 12  
14 โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 81.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนหัวนางามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 79.50 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองบง สพป. นครราชสีมา เขต 7 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 74.25 เงิน 18  
19 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 73 เงิน 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน