ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 345
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคึมชาดตาดบกศรีสมพร สพป. ยโสธร เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" สพป. สุรินทร์ เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) สพป. ขอนแก่น เขต 1 91.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 90.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด สพป. ชัยภูมิ เขต 2 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 90 ทอง 8  
10 โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง สพป. อุดรธานี เขต 4 89 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง 11  
14 โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 89 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว สพป. อุดรธานี เขต 3 88 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 88 ทอง 15  
17 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 88 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน สพป. อุดรธานี เขต 1 87 ทอง 18  
19 โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 86 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านป่าสน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. สกลนคร เขต 3 81 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านดงหลวง สพป. สกลนคร เขต 1 80.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านอังโกนห้วยทราย สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. เลย เขต 1 78 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 69 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 67 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน