ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 352
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโค้งยางวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 95.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม สพป. สกลนคร เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิชัยศึกษา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 91.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่น สพป. นครราชสีมา เขต 7 91.40 ทอง 4  
6 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91.40 ทอง 4  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) สพป. เลย เขต 1 91.40 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. อุบลราชธานี เขต 4 89.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สกลนคร เขต 3 89.80 ทอง 8  
10 โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 89.80 ทอง 8  
11 โรงเรียนหินเหิบซับภูทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.80 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านพอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 88.60 ทอง 12  
14 โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 88.60 ทอง 12  
15 โรงเรียนก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม สพป. อำนาจเจริญ 86.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านขาม สพป. สุรินทร์ เขต 2 86.80 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. สุรินทร์ เขต 3 86.80 ทอง 15  
18 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.80 ทอง 15  
19 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86.80 ทอง 15  
20 โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 85.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านป่าหวาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 85.40 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก สพป. ยโสธร เขต 2 85.40 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ สพป. หนองคาย เขต 1 85.40 ทอง 20  
24 โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85.40 ทอง 20  
25 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 85.40 ทอง 20  
26 โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 84.20 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สพป. อุดรธานี เขต 4 84.20 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 84.20 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 84.20 ทอง 26  
30 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.20 ทอง 26  
31 โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 3 84.20 ทอง 26  
32 โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 82.80 ทอง 32  
33 โรงเรียนชุมชนหนองหิน สพป. เลย เขต 2 82.80 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านดอนตะมุน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82.80 ทอง 32  
35 โรงเรียนบ้านนาหนองบก สพป. นครพนม เขต 2 82.80 ทอง 32  
36 โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด สพป. ชัยภูมิ เขต 2 82.80 ทอง 32  
37 โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรงฯ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82.80 ทอง 32  
38 โรงเรียนบ้านหนองรังกา สพป. นครราชสีมา เขต 1 82.80 ทอง 32  
39 โรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 3 82.80 ทอง 32  
40 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 82.80 ทอง 32  
41 โรงเรียนมัญจาคริสเตียน สพป. ขอนแก่น เขต 2 82.80 ทอง 32  
42 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 82.80 ทอง 32  
43 โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.40 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81.40 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า สพป. อุดรธานี เขต 2 81.40 ทอง 43  
46 โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 81.40 ทอง 43  
47 โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม สพป. นครพนม เขต 1 81.40 ทอง 43  
48 โรงเรียนบ้านโสกคร้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 81.40 ทอง 43  
49 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 81.40 ทอง 43  
50 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 81.40 ทอง 43  
51 โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 80.80 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80.40 ทอง 52  
53 โรงเรียนด่านอุดมวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 78.20 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านนาลานข้าว สพป. เลย เขต 3 78 เงิน 54  
55 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า สพป. บึงกาฬ 78 เงิน 54  
56 โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 77.80 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา สพป. ยโสธร เขต 1 77.80 เงิน 56  
58 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 77.80 เงิน 56  
59 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 77.60 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านหนองคูบอน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 77.60 เงิน 59  
61 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน