ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 036
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. นครราชสีมา เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย สพป. เลย เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสะโนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 สพป. เลย เขต 2 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนโนนสูง สพป. อุดรธานี เขต 1 75 เงิน 6  
8 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 75 เงิน 6  
9 โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสามเส้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 74 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 73 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านนาเลียง สพป. นครพนม เขต 1 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 72 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 72 เงิน 13  
16 โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 71 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านคุย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 71 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 71 เงิน 16  
19 โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 71 เงิน 16  
20 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย สพป. ยโสธร เขต 1 70 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 70 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 70 เงิน 20  
23 โรงเรียนบ้านโนนสวาง สพป. บึงกาฬ 70 เงิน 20  
24 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 68 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนชีโหล่นวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 67 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านนาคอย สพป. นครพนม เขต 2 67 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป. สกลนคร เขต 1 67 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 66 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านโนนเปลือย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนโพนเมืองโนนกาเล็น(ศีลสุนทรคุรุราษฎร์วิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 65 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 3 63 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 63 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 63 ทองแดง 31  
34 โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า สพป. อุดรธานี เขต 2 62 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 62 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 62 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 62 ทองแดง 34  
38 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 62 ทองแดง 34  
39 โรงเรียนบ้านจาน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 61 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย สพป. สกลนคร เขต 3 61 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. ขอนแก่น เขต 5 61 ทองแดง 39  
42 โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 60 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 60 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนบ้านหนองสาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 60 ทองแดง 42  
45 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม สพป. มุกดาหาร 60 ทองแดง 42  
46 โรงเรียนบ้านโคกแปะ สพป. ขอนแก่น เขต 1 60 ทองแดง 42  
47 โรงเรียนอมรินทราวารี สพป. สุรินทร์ เขต 3 60 ทองแดง 42  
48 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 60 ทองแดง 42  
49 โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 58 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น สพป. เลย เขต 3 55 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ้านนาเรียง สพป. ขอนแก่น เขต 4 54 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 54 เข้าร่วม 51  
53 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1 53 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 53 เข้าร่วม 53  
55 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 52 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนบ้านนาด่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 52 เข้าร่วม 55  
57 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 52 เข้าร่วม 55  
58 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 47 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนบ้านเหล่าหลวง สพป. อุดรธานี เขต 3 44 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนบ้านนาเรียง สพป. ยโสธร เขต 2 41 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน