ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 369
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) สพป. ขอนแก่น เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 95.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 92.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 92.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 92.40 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 92.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต 1 91.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 91.80 ทอง 9  
11 โรงเรียนพระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 91.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านพรหมสะอาด สพป. สุรินทร์ เขต 3 91.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านตลาดไชย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 91 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. อุบลราชธานี เขต 4 91 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 90.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านสะพานยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 90.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 90.40 ทอง 16  
18 โรงเรียนสหมิตรพิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง 18  
19 โรงเรียนขุขันธ์วิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 89.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 89.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านโคก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89.40 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป. อุดรธานี เขต 3 89.40 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 89.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 88.80 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 88.80 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านหนองอุ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88.80 ทอง 25  
28 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 88.80 ทอง 25  
29 โรงเรียนบ้านหนองอียอ สพป. สุรินทร์ เขต 2 88.40 ทอง 29  
30 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88.40 ทอง 29  
31 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง 31  
32 โรงเรียนชุมชนโนนสูง สพป. อุดรธานี เขต 1 87.80 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านซ่ง สพป. มุกดาหาร 87.80 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านมะอึ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 87.80 ทอง 32  
35 โรงเรียนบ้านคลองจันลา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.60 ทอง 35  
36 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก สพป. อำนาจเจริญ 87.60 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านมะรุม สพป. นครราชสีมา เขต 1 87.20 ทอง 37  
38 โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 87 ทอง 38  
39 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 86.80 ทอง 39  
40 โรงเรียนมหาชนะชัย สพป. ยโสธร เขต 1 86.40 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 41  
42 โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 86 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านหนองสาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 85.80 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม สพป. ขอนแก่น เขต 3 85.60 ทอง 44  
45 โรงเรียนวังโพน สพป. นครราชสีมา เขต 6 85.60 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 85.50 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85.40 ทอง 47  
48 โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85.20 ทอง 48  
49 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 85.20 ทอง 48  
50 โรงเรียนนาตาแหลวดงยางวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84.60 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง สพป. เลย เขต 2 84.60 ทอง 50  
52 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84.20 ทอง 52  
53 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 84.20 ทอง 52  
54 โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ สพป. หนองคาย เขต 2 83.20 ทอง 54  
55 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) สพป. เลย เขต 1 82.80 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านโพง สพป. ยโสธร เขต 2 82.60 ทอง 56  
57 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา สพป. บึงกาฬ 82.40 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านกกตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82.40 ทอง 57  
59 โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว สพป. สกลนคร เขต 3 82.40 ทอง 57  
60 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุหัวนาแหลม สพป. เลย เขต 3 82.40 ทอง 57  
61 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน