ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 037
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฏร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนประทาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 86 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเหล่าคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านโพนเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84 ทอง 10  
13 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุหัวนาแหลม สพป. เลย เขต 3 84 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านท่าสีไค สพป. บึงกาฬ 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 14  
16 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) สพป. ยโสธร เขต 2 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80 ทอง 18  
20 โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง 18  
21 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง 18  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 79 เงิน 22  
23 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 สพป. อุบลราชธานี เขต 4 77 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านโพนดวน สพป. สุรินทร์ เขต 2 77 เงิน 24  
26 โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 76 เงิน 26  
27 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 26  
28 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 26  
29 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 75 เงิน 29  
30 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 75 เงิน 29  
31 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 29  
32 โรงเรียนบ้านสารภี สพป. นครราชสีมา เขต 2 74 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 74 เงิน 32  
34 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว สพป. สกลนคร เขต 3 73 เงิน 34  
35 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 73 เงิน 34  
36 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 73 เงิน 34  
37 โรงเรียนบ้านโชค(ปราสาท) สพป. สุรินทร์ เขต 3 72 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ สพป. เลย เขต 2 72 เงิน 37  
39 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. สกลนคร เขต 2 71 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านโพนค้อ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 71 เงิน 39  
41 โรงเรียนบ้านตาด สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 70 เงิน 41  
43 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว สพป. มหาสารคาม เขต 2 70 เงิน 41  
44 โรงเรียนเวฬุวันวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 70 เงิน 41  
45 โรงเรียน มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี สพป. อุดรธานี เขต 2 69 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 69 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 69 ทองแดง 45  
48 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 68 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านปากดง สพป. อุดรธานี เขต 3 68 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนบ้านศิวาลัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 68 ทองแดง 48  
51 โรงเรียนชุมชนจระเข้หินฯ สพป. นครราชสีมา เขต 3 67 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 66 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด สพป. ยโสธร เขต 1 65 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 สพป. ขอนแก่น เขต 5 64 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านหนองรี "มิตรภาพที่ 225" สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 63 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 63 ทองแดง 55  
57 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 62 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านหนองบง สพป. มุกดาหาร 62 ทองแดง 57  
59 โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 61 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม สพป. เลย เขต 1 61 ทองแดง 59  
61 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 60 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน