ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 370
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 97.10 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สพป. บึงกาฬ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 92.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลทองสตา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 90.70 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านพระแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 3 90.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนสกลนคร(วันครู 2501) สพป. สกลนคร เขต 1 90.60 ทอง 7  
9 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 90.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน สพป. ยโสธร เขต 2 89.90 ทอง 10  
11 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 89.90 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 89.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 89.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า สพป. ยโสธร เขต 1 89.40 ทอง 13  
15 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 89.40 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89.30 ทอง 16  
17 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89.10 ทอง 17  
18 โรงเรียนกรุณาศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 88.90 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 88.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 88.70 ทอง 20  
21 โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 88.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 88.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านคึม สพป. สกลนคร เขต 3 88.50 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. นครพนม เขต 1 88.50 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ สพป. เลย เขต 2 88 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. อุดรธานี เขต 1 88 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ สาขาบ๋าหอย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87.90 ทอง 27  
28 โรงเรียนคำกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 87.80 ทอง 28  
29 โรงเรียนพระธาตุขามแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 4 87.70 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา สพป. อุดรธานี เขต 3 87.30 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านโนนกลาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 87.30 ทอง 30  
32 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านลำทองหลาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 86.80 ทอง 33  
34 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 86.50 ทอง 34  
35 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.40 ทอง 35  
36 โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 86.10 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 86 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85.80 ทอง 38  
39 โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85.60 ทอง 39  
40 โรงเรียนสระพระขมาดไพร สพป. นครราชสีมา เขต 5 85.40 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 85.30 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านดอนเขียว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85.10 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านคูสระ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84.90 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 84.60 ทอง 44  
45 โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 84.60 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) สพป. หนองคาย เขต 1 84.50 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านดอน สพป. นครราชสีมา เขต 2 84.30 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84.30 ทอง 47  
49 โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 สพป. สุรินทร์ เขต 2 83.90 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83.70 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านจั่น สพป. อุบลราชธานี เขต 4 83.60 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ สพป. นครพนม เขต 2 82.90 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 82.90 ทอง 52  
54 โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.30 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านโคกหัวภู สพป. หนองคาย เขต 2 82.10 ทอง 55  
56 โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 82 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านน้ำปู่ สพป. อุดรธานี เขต 4 81.30 ทอง 57  
58 โรงเรียนชุมชนโพนทราย สพป. มุกดาหาร 79 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านคอโค สพป. สุรินทร์ เขต 1 78.40 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านบะไห สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75.70 เงิน 60  
61 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สพป. เลย เขต 3 73.20 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน