ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 371
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าก้าว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 90.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สพป. อุดรธานี เขต 1 89.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 89.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านวังปลัด สพป. สุรินทร์ เขต 3 88.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 88.80 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 3 88.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต 2 88.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 88.40 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง 15  
16 โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 87.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) สพป. สุรินทร์ เขต 1 87.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 87.60 ทอง 18  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง สพป. ขอนแก่น เขต 5 87.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน สพป. มุกดาหาร 87.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 4 87 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 86.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86.80 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. บึงกาฬ 86.40 ทอง 25  
26 โรงเรียนดอนหมู สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านโปร่ง สพป. อุดรธานี เขต 2 85.60 ทอง 28  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ สพป. อำนาจเจริญ 85.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 7 85.20 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.80 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84.80 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84.60 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84.60 ทอง 33  
35 โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 84.60 ทอง 33  
36 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ สพป. สกลนคร เขต 3 84.60 ทอง 33  
37 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 84.60 ทอง 33  
38 โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 84.40 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองแวง(อำเภอภูเขียว) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 84.20 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน สพป. นครพนม เขต 1 84.20 ทอง 39  
41 โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ สพป. หนองคาย เขต 1 84 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านน้ำแคม สพป. เลย เขต 1 83.80 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ สพป. สกลนคร เขต 1 83.80 ทอง 42  
44 โรงเรียนบ้านหนองหมี สพป. ยโสธร เขต 2 83.80 ทอง 42  
45 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.60 ทอง 45  
46 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 83.40 ทอง 46  
47 โรงเรียนวัดละลวด สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 83.40 ทอง 46  
48 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 82.60 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82.40 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านวังกะทะ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 82.20 ทอง 50  
51 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านบัวใหญ่) สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 51  
52 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป. ยโสธร เขต 1 81.80 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 1 81.80 ทอง 52  
54 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 81.40 ทอง 54  
55 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 81.20 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 56  
57 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี สพป. นครพนม เขต 2 80.80 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.80 ทอง 57  
59 โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง สพป. หนองคาย เขต 2 80.60 ทอง 59  
60 โรงเรียนชุมชนกระนวน สพป. ขอนแก่น เขต 4 80.40 ทอง 60  
61 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 79 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน