ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 372
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สพป. อุดรธานี เขต 1 95.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 95.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 94.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก สพป. นครราชสีมา เขต 7 91.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 91.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 4 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนภูมิวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 90.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน สพป. นครราชสีมา เขต 2 89.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านยางงอย สพป. นครพนม เขต 2 89.40 ทอง 12  
14 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 89.40 ทอง 12  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน สพป. ยโสธร เขต 2 89.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 89.20 ทอง 15  
17 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 88.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 88.80 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 88 ทอง 20  
21 โรงเรียนมารีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 87.80 ทอง 21  
23 โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม สพป. สกลนคร เขต 1 87.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนตุลยาธร สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87.60 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านจิก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87.60 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านเขาวง สพป. ขอนแก่น เขต 5 87.40 ทอง 26  
27 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) สพป. ยโสธร เขต 1 87.40 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์ สพป. อุดรธานี เขต 3 86.80 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86.40 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านผับแล้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 86.20 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.20 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 86 ทอง 32  
33 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 85.80 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านสลักใด สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.40 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง สพป. สกลนคร เขต 3 85.40 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านปอบิด สพป. นครราชสีมา เขต 6 85.20 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85.20 ทอง 36  
38 โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า สพป. อำนาจเจริญ 84.80 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 84.60 ทอง 39  
40 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 84.60 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84 ทอง 41  
42 โรงเรียนวัดอิสาณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 83.60 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83.20 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83.20 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 3 82.80 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82.60 ทอง 46  
47 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82.20 ทอง 47  
48 โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 48  
49 โรงเรียน วาสนาศึกษา สพป. อุดรธานี เขต 2 81.80 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 81.80 ทอง 49  
51 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา สพป. เลย เขต 1 81.60 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านอีหมุน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80.80 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 80.60 ทอง 53  
54 โรงเรียนชุมชนบ้านพวก สพป. หนองคาย เขต 1 80 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80 ทอง 54  
56 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. ขอนแก่น เขต 4 79.20 เงิน 56  
57 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สพป. เลย เขต 3 78.60 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านท่าสีไค สพป. บึงกาฬ 78.60 เงิน 57  
59 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน สพป. มหาสารคาม เขต 3 77.80 เงิน 59  
60 โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 77.80 เงิน 59  
61 โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน