ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 373
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 97.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 94.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบ้านตำแย สพป. นครราชสีมา เขต 7 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 92.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 91.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. สกลนคร เขต 3 91.20 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 91.20 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านแสรออ สพป. สุรินทร์ เขต 1 91.20 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 91.20 ทอง 6  
11 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 91.20 ทอง 6  
12 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 90.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม สพป. มุกดาหาร 90.20 ทอง 12  
14 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90.20 ทอง 12  
15 โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 90.20 ทอง 12  
16 โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 90.20 ทอง 12  
17 โรงเรียนอุดรวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 90.20 ทอง 12  
18 โรงเรียนจะกงวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 89.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 89.40 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง สพป. หนองคาย เขต 2 89.40 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 89.40 ทอง 18  
22 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89.40 ทอง 18  
23 โรงเรียนบ้านสีเสียด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89.40 ทอง 18  
24 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 89.40 ทอง 18  
25 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 89.40 ทอง 18  
26 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 89.40 ทอง 18  
27 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 89.40 ทอง 18  
28 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 89.40 ทอง 18  
29 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) สพป. ขอนแก่น เขต 1 89.40 ทอง 18  
30 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 88 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านตะโนน สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88 ทอง 30  
33 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88 ทอง 30  
34 โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง สพป. นครราชสีมา เขต 1 88 ทอง 30  
35 โรงเรียนบ้านโคกสนวน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 88 ทอง 30  
36 โรงเรียนวัดปทุมคงคา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 88 ทอง 30  
37 โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 30  
38 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88 ทอง 30  
39 โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา สพป. นครราชสีมา เขต 6 86.80 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านกุดแห่ สพป. ยโสธร เขต 2 86.80 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 86.80 ทอง 39  
42 โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี สพป. ยโสธร เขต 1 86.80 ทอง 39  
43 โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 3 86.80 ทอง 39  
44 โรงเรียนบ้านสารภี สพป. นครราชสีมา เขต 2 86.80 ทอง 39  
45 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.80 ทอง 39  
46 โรงเรียนบ้านห้วยตาด สพป. เลย เขต 1 86.80 ทอง 39  
47 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 86.80 ทอง 39  
48 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(เมืองบึงกาฬ) สพป. บึงกาฬ 86.80 ทอง 39  
49 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86.80 ทอง 39  
50 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สพป. นครพนม เขต 1 86.80 ทอง 39  
51 โรงเรียนยางคำวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 86.80 ทอง 39  
52 โรงเรียนชุมชนกุดค้า สพป. อุดรธานี เขต 3 84.80 ทอง 52  
53 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 84.80 ทอง 52  
54 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา สพป. หนองคาย เขต 1 84.80 ทอง 52  
55 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 3 84.80 ทอง 52  
56 โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84.80 ทอง 52  
57 โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 84.80 ทอง 52  
58 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 82.80 ทอง 58  
59 โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม สพป. มหาสารคาม เขต 3 70.60 เงิน 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน