ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 374
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านมูลนาค สพป. ขอนแก่น เขต 2 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองลาด สพป. อุดรธานี เขต 3 91 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านห้วยตาด สพป. เลย เขต 1 91 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านตาจั่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 89 ทอง 10  
12 โรงเรียนอนุบาลรัชดา สพป. บึงกาฬ 89 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา สพป. สกลนคร เขต 3 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 13  
15 โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 88 ทอง 13  
16 กลุ่มโรงเรียนหนองกกหนองกี่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 86 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านหลุบเลา สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 86 ทอง 19  
23 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 86 ทอง 19  
24 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง 19  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. มุกดาหาร 85 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 85 ทอง 25  
28 โรงเรียนรสลินคัคณางค์ สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง 25  
29 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85 ทอง 25  
30 โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 85 ทอง 25  
31 โรงเรียนบุญณดาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 84 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 84 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง 31  
34 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 34  
35 โรงเรียนบึงคำคู สพป. นครราชสีมา เขต 5 83 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านนาโก สพป. เลย เขต 2 83 ทอง 34  
37 โรงเรียนบ้านป่าก้าว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 83 ทอง 34  
38 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 34  
39 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 34  
40 โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 34  
41 โรงเรียนบ้านโคกสนวน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 83 ทอง 34  
42 โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง 34  
43 โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 83 ทอง 34  
44 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง สพป. หนองคาย เขต 1 83 ทอง 34  
45 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา สพป. นครพนม เขต 1 83 ทอง 34  
46 โรงเรียนชุมชนโนนสูง สพป. อุดรธานี เขต 1 82 ทอง 46  
47 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82 ทอง 46  
48 โรงเรียนบ้านตากอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 82 ทอง 46  
49 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง 46  
50 โรงเรียนบ้านวังกะทะ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 82 ทอง 46  
51 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สพป. อุดรธานี เขต 4 82 ทอง 46  
52 โรงเรียนบ้านห้วยทอง สพป. เลย เขต 3 82 ทอง 46  
53 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ สพป. ยโสธร เขต 1 82 ทอง 46  
54 โรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82 ทอง 46  
55 โรงเรียนชุมชนห้วยยาง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 81 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 81 ทอง 55  
57 โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 3 81 ทอง 55  
58 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 55  
59 โรงเรียนบ้านหนองแข้ สพป. ยโสธร เขต 2 81 ทอง 55  
60 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 81 ทอง 55  
61 โรงเรียนบ้านระเวียง สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน