ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 375
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนขวาง สพป. นครราชสีมา เขต 1 96.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ สพป. อำนาจเจริญ 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านรุน สพป. สุรินทร์ เขต 3 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 91.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 4 90.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 89.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม สพป. ยโสธร เขต 1 88.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านไม้แดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 86 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านกอก สพป. อุดรธานี เขต 2 85.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85.40 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 85.40 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านนาแต้ สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านตาทอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 83.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.80 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด สพป. นครราชสีมา เขต 6 83.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.60 ทอง 22  
24 โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 83 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 83 ทอง 24  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว สพป. เลย เขต 2 82.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านจับไม้ สพป. หนองคาย เขต 2 82.60 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านฝั่งเพ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82.40 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง สพป. อุดรธานี เขต 1 81.40 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 81.40 ทอง 29  
31 โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 81 ทอง 31  
32 โรงเรียนสง่าพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 4 81 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านคอนสา สพป. เลย เขต 1 80.80 ทอง 33  
34 โรงเรียนเทศบาล1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.60 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 80.20 ทอง 35  
36 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 80 ทอง 36  
37 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สพป. เลย เขต 3 80 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80 ทอง 36  
39 โรงเรียนบ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 80 ทอง 36  
40 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80 ทอง 36  
41 โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน สพป. ขอนแก่น เขต 3 80 ทอง 36  
42 โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง สพป. ยโสธร เขต 2 80 ทอง 36  
43 โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 80 ทอง 36  
44 โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 80 ทอง 36  
45 โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น สพป. บึงกาฬ 76.80 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ (อ.ขามสะแกแสง) สพป. นครราชสีมา เขต 5 76.60 เงิน 46  
47 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 76.60 เงิน 46  
48 โรงเรียนบ้านโนนตาพรม สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -  
49 โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน