ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 376
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก สพป. นครพนม เขต 1 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 92 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านอากาศ สพป. สกลนคร เขต 3 91 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 91 ทอง 8  
11 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 1 91 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 90 ทอง 12  
14 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 90 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านบุญช่วย สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 88 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 88 ทอง 15  
17 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง 15  
18 โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 15  
19 โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 3 87 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด สพป. นครราชสีมา เขต 2 87 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 87 ทอง 19  
23 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 87 ทอง 19  
24 โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 87 ทอง 19  
25 โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 87 ทอง 19  
26 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 86 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองค่าย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 86 ทอง 26  
28 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง สพป. อุดรธานี เขต 2 85 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 3 84 ทอง 29  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 83 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านบุอันโนง สพป. สุรินทร์ เขต 3 83 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง 30  
33 โรงเรียนบ้านเชือกน้อย สพป. ยโสธร เขต 1 83 ทอง 30  
34 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 83 ทอง 30  
35 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83 ทอง 30  
36 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 83 ทอง 30  
37 โรงเรียนชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 37  
38 โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) สพป. นครราชสีมา เขต 3 82 ทอง 37  
39 โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม สพป. สกลนคร เขต 1 82 ทอง 37  
40 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฏร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 37  
41 โรงเรียนบ้านนายาง สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง 37  
42 โรงเรียนบ้านหนองด่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82 ทอง 37  
43 โรงเรียนบ้านหนองฟ้า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82 ทอง 37  
44 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 37  
45 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 37  
46 โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82 ทอง 37  
47 โรงเรียนอนุบาลนงค์เยาว์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 82 ทอง 37  
48 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 82 ทอง 37  
49 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง 37  
50 โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย สพป. บึงกาฬ 82 ทอง 37  
51 โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง สพป. เลย เขต 3 82 ทอง 37  
52 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว สพป. ยโสธร เขต 2 81 ทอง 52  
54 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 52  
55 โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 81 ทอง 52  
56 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 81 ทอง 52  
57 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 52  
58 โรงเรียนบ้านสงาว สพป. เลย เขต 1 80 ทอง 58  
59 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 80 ทอง 58  
60 โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 58  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน