ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 377
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 97.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำโคกสูง สพป. อุดรธานี เขต 2 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. นครพนม เขต 2 92.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 91.10 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง สพป. อุดรธานี เขต 3 88.80 ทอง 7  
9 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านจารย์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง 9  
11 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 87.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านบุญช่วย สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 86.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านขามเรียน สพป. มหาสารคาม เขต 2 85.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.80 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 1 85.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด สพป. เลย เขต 1 84 ทอง 18  
19 โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 83.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู สพป. ยโสธร เขต 1 83.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 83.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนท่าแสงวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 83 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองลาด สพป. สกลนคร เขต 3 83 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 82.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านบัวโคก สพป. บึงกาฬ 82 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านขนวน สพป. ขอนแก่น เขต 5 81.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านละโว้ สพป. นครราชสีมา เขต 7 81.60 ทอง 27  
28 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 81.60 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81.40 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 81.40 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 80.60 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 80.20 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิต สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านนายาง สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80 ทอง 34  
37 โรงเรียนบ้านสองคอน สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 34  
38 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 34  
39 โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ สพป. ยโสธร เขต 2 78.80 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 78.80 เงิน 39  
41 โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 78.60 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 1 77.80 เงิน 42  
43 โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม สพป. สกลนคร เขต 1 77.60 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 76.60 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านไก่คำ สพป. อำนาจเจริญ 75.80 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 73.60 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 70.40 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านละกอ สพป. นครราชสีมา เขต 2 - -  
49 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน