ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 379
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบะหว้า สพป. สกลนคร เขต 3 93.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) สพป. อุดรธานี เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) สพป. นครราชสีมา เขต 7 91.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 90.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านพรานเหมือน สพป. อุดรธานี เขต 1 87.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา สพป. นครพนม เขต 2 85.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ่อบุโปโล สพป. อำนาจเจริญ 83.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร สพป. สุรินทร์ เขต 1 83.80 ทอง 12  
14 โรงเรียนตะแบกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านพันดุง สพป. นครราชสีมา เขต 5 81.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 3 81.80 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 81.80 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81.60 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านโนนเต็ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 81.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย สพป. สุรินทร์ เขต 2 81.20 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านหนองทะลอก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 80.80 ทอง 24  
25 โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 80.80 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านหนองคันนา สพป. สุรินทร์ เขต 3 79.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 79.60 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 78.60 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78.20 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. นครราชสีมา เขต 2 77.20 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน