ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 038
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตากแดด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนิรมลวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม สพป. อุดรธานี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบุกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง 7  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 9  
11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82 ทอง 9  
12 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 9  
13 โรงเรียนบ้านคำบง สพป. ขอนแก่น เขต 4 82 ทอง 9  
14 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) สพป. นครพนม เขต 1 82 ทอง 9  
15 โรงเรียนบ้านปลาดุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 9  
16 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. เลย เขต 3 82 ทอง 9  
17 โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว สพป. ขอนแก่น เขต 3 82 ทอง 9  
18 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82 ทอง 9  
19 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 82 ทอง 9  
20 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 9  
21 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 82 ทอง 9  
22 โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 82 ทอง 9  
23 โรงเรียนกระบากวิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 3 81 ทอง 23  
24 โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 81 ทอง 23  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว สพป. สกลนคร เขต 3 81 ทอง 23  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 23  
27 โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81 ทอง 23  
28 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 23  
29 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81 ทอง 23  
30 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ สพป. นครราชสีมา เขต 2 81 ทอง 23  
31 โรงเรียนบ้านนาเก็น สพป. อุดรธานี เขต 4 81 ทอง 23  
32 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 81 ทอง 23  
33 โรงเรียนบ้านน้ำพร สพป. เลย เขต 1 81 ทอง 23  
34 โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน สพป. ยโสธร เขต 1 81 ทอง 23  
35 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี สพป. บึงกาฬ 81 ทอง 23  
36 โรงเรียนบ้านภูมิศาลา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 81 ทอง 23  
37 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 6 81 ทอง 23  
38 โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 81 ทอง 23  
39 โรงเรียนบ้านสะกาด สพป. สุรินทร์ เขต 3 81 ทอง 23  
40 โรงเรียนบ้านหนองชุม สพป. ยโสธร เขต 2 81 ทอง 23  
41 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 81 ทอง 23  
42 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร สพป. สุรินทร์ เขต 1 81 ทอง 23  
43 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 23  
44 โรงเรียนบ้านหนองแวงวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 81 ทอง 23  
45 โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ สพป. นครราชสีมา เขต 5 81 ทอง 23  
46 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 81 ทอง 23  
47 โรงเรียนบ้านเมืองแก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 81 ทอง 23  
48 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม สพป. มุกดาหาร 81 ทอง 23  
49 โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 81 ทอง 23  
50 โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป. หนองคาย เขต 2 81 ทอง 23  
51 โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย สพป. อุดรธานี เขต 3 81 ทอง 23  
52 โรงเรียนสวัสดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 81 ทอง 23  
53 โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 23  
54 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) สพป. อุดรธานี เขต 1 81 ทอง 23  
55 โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 80 ทอง 55  
56 โรงเรียนโพนเมืองโนนกาเล็น(ศีลสุนทรคุรุราษฎร์วิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 80 ทอง 55  
57 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 77 เงิน 57  
58 โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 76 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 76 เงิน 58  
60 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 60  
61 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป. เลย เขต 2 75 เงิน 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน