ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 395
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 92.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอากาศ สพป. สกลนคร เขต 3 88.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) สพป. อุดรธานี เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 87.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 87.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม สพป. สกลนคร เขต 1 85.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 85.80 ทอง 9  
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 85.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 85.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหลักเขต สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 85.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 85.20 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป. อุดรธานี เขต 3 84.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดเขียน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 84.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 84.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 84.20 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 84.20 ทอง 17  
20 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 83.80 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด สพป. ยโสธร เขต 1 83.80 ทอง 22  
24 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 83.80 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 83.60 ทอง 25  
27 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.60 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านเดื่อ สพป. หนองคาย เขต 1 83.40 ทอง 28  
29 โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 82.80 ทอง 30  
31 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82.40 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82.20 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านมะอึ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82.20 ทอง 32  
34 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 82.20 ทอง 32  
35 โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 81.40 ทอง 35  
36 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 80.80 ทอง 36  
37 โรงเรียนน้ำพอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 80.40 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านขนวน (คุรุประชาสรรค์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 79.80 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79.60 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 79.60 เงิน 39  
41 โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง สพป. มุกดาหาร 79 เงิน 41  
42 โรงเรียนด่านซ้ายโพนหนองกกเหี่ยน สพป. เลย เขต 3 79 เงิน 41  
43 โรงเรียนน้ำยืน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 79 เงิน 41  
44 โรงเรียนบ้านตากแดด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 79 เงิน 41  
45 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 79 เงิน 41  
46 โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว สพป. มหาสารคาม เขต 3 79 เงิน 41  
47 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน สพป. ยโสธร เขต 2 78.80 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านเชียงดา สพป. อุดรธานี เขต 1 78.80 เงิน 47  
49 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78.80 เงิน 47  
50 โรงเรียนบ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 78.60 เงิน 50  
51 โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย สพป. นครราชสีมา เขต 2 78.60 เงิน 50  
52 โรงเรียนเทศบาลรัตนบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 78.60 เงิน 50  
53 โรงเรียนนาผือโคกกอก สพป. อำนาจเจริญ 78.20 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านจอกขวาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 78.20 เงิน 53  
55 โรงเรียนบ้านหนองคันนา สพป. สุรินทร์ เขต 3 78.20 เงิน 53  
56 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 78 เงิน 56  
57 โรงเรียนสายปัญญาสมาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 78 เงิน 56  
58 โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย สพป. บึงกาฬ 78 เงิน 56  
59 โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 77.40 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านโนนกลาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 76.80 เงิน 60  
61 โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 73.20 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน