ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 398
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนมะข่า สพป. อุดรธานี เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. เลย เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านยางชุม สพป. สุรินทร์ เขต 2 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านละลมโพธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 91 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย สพป. อุดรธานี เขต 3 91 ทอง 7  
10 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 91 ทอง 7  
11 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนคีรีวัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง 11  
13 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านคอโค สพป. สุรินทร์ เขต 1 90 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านคางฮุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 90 ทอง 11  
16 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฏร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง 11  
17 โรงเรียนบ้านบึงพระ สพป. นครราชสีมา เขต 2 90 ทอง 11  
18 โรงเรียนบ้านวัดหลวง สพป. หนองคาย เขต 2 90 ทอง 11  
19 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่ สพป. อุดรธานี เขต 1 90 ทอง 11  
20 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สกลนคร เขต 3 90 ทอง 11  
21 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 90 ทอง 11  
22 โรงเรียนพรชัยวิชาลัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง 11  
23 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 90 ทอง 11  
24 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 90 ทอง 11  
25 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา สพป. ยโสธร เขต 2 90 ทอง 11  
26 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง 11  
27 โรงเรียนน้ำพองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 4 89 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 89 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านนาสีนวน สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง 27  
31 โรงเรียนบ้านบุญช่วย สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 89 ทอง 27  
32 โรงเรียนบ้านยางน้ำใส สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 89 ทอง 27  
33 โรงเรียนบ้านสองคอน สพป. มุกดาหาร 89 ทอง 27  
34 โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 89 ทอง 27  
35 โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 89 ทอง 27  
36 โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 89 ทอง 27  
37 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุหัวนาแหลม สพป. เลย เขต 3 89 ทอง 27  
38 โรงเรียนอนุบาลสุนันทา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89 ทอง 27  
39 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 27  
40 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 88 ทอง 40  
41 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 40  
42 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สพป. บึงกาฬ 87 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ สพป. สุรินทร์ เขต 3 86 ทอง 43  
46 โรงเรียนบ้านยาง สพป. เลย เขต 1 85 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 46  
48 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 46  
49 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 46  
50 โรงเรียนบ้านหนองแวงนอกหนองแวงในสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 3 84 ทอง 50  
51 โรงเรียนอนุบาลนงค์เยาว์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 83 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านแกนาคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 79 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 78 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านร่องข่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 77 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 76 เงิน 56  
57 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 75 เงิน 57  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน