ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 399
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขนุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) สพป. อุดรธานี เขต 2 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 94 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต 2 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 93 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลปะคำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 92 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 11  
12 กลุ่มโรงเรียนหนองกกหนองกี่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 90 ทอง 12  
13 โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 90 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโตงน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 3 89 ทอง 14  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88 ทอง 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 88 ทอง 16  
18 โรงเรียนชุมชนสะงวย สพป. อุดรธานี เขต 3 88 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 88 ทอง 16  
20 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88 ทอง 16  
21 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 87 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87 ทอง 21  
23 โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) สพป. นครราชสีมา เขต 6 87 ทอง 21  
24 โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง 24  
25 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 24  
26 โรงเรียนสุมเส้าวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 86 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 85 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ สพป. สุรินทร์ เขต 1 84 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 83 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านอีกุด สพป. สกลนคร เขต 1 82 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 79 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 สพป. เลย เขต 1 78 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 4 76 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านนาเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 75 เงิน 37  
38 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 74 เงิน 38  
39 โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 - -  
40 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน