ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 004
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร สพป. นครพนม เขต 2 95.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแสน สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ สพป. อุดรธานี เขต 1 94.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 94.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 94.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 93.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด สพป. นครราชสีมา เขต 1 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) สพป. ยโสธร เขต 1 92.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 92.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 92.60 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 92.60 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม สพป. สกลนคร เขต 3 92.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) สพป. สกลนคร เขต 1 92.40 ทอง 13  
15 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 92.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 92.20 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. นครราชสีมา เขต 3 92.20 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 92.20 ทอง 15  
19 โรงเรียนบ้านบึงหอม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 91.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 91.80 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด สพป. สุรินทร์ เขต 3 91.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 91.60 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91.60 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย สพป. อุดรธานี เขต 4 91.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 91.40 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 91.40 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 91.20 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 91.20 ทอง 27  
29 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา สพป. นครพนม เขต 1 91 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านตลุกพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 6 90.80 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองสาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 90.80 ทอง 30  
32 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90.60 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90.20 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90.20 ทอง 33  
35 โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 3 90.20 ทอง 33  
36 โรงเรียนบ้านสงาว สพป. เลย เขต 1 90 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านไพล สพป. นครราชสีมา เขต 7 90 ทอง 36  
38 โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90 ทอง 36  
39 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89.80 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านโนนบอน (คำหล้าประชานุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 89.60 ทอง 40  
41 โรงเรียนสามสวนวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 89.40 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 89 ทอง 42  
43 โรงเรียนหัวสระวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 89 ทอง 42  
44 โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า สพป. อุดรธานี เขต 2 88.80 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. อำนาจเจริญ 88.80 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านเขว้า สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 88.60 ทอง 46  
47 โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 88.60 ทอง 46  
48 โรงเรียนบ้านตาสุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88.40 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 สพป. ยโสธร เขต 2 88 ทอง 49  
50 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา สพป. เลย เขต 2 88 ทอง 49  
51 โรงเรียนบ้านทับกี่-หินแลบ สพป. เลย เขต 3 87.80 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านหนองอั้ว สพป. หนองคาย เขต 2 87.80 ทอง 51  
53 โรงเรียนบ้านคอนฉิม สพป. ขอนแก่น เขต 3 87.60 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านว่าน สพป. หนองคาย เขต 1 87.60 ทอง 53  
55 โรงเรียนด่านใต้วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 86.60 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง สพป. มหาสารคาม เขต 3 86.20 ทอง 56  
57 โรงเรียนอนุบาลชำนิ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 84.60 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) สพป. ขอนแก่น เขต 5 83.40 ทอง 58  
59 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 2 64.20 ทองแดง 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน