ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 404
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านชัยมงคล สพป. นครพนม เขต 2 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาฝายวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 97.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนคูณ (อ.ยางชุมน้อย) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 97.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไร่นาดี สพป. สกลนคร เขต 1 95.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 95.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนอ่างหนองแหนประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 95.60 ทอง 5  
7 โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 95.60 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 5 93.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 93.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง สพป. สุรินทร์ เขต 1 93.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93.20 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านเม็ง สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สกลนคร เขต 3 92.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 91.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91.60 ทอง 14  
16 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 91.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 90.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน สพป. ขอนแก่น เขต 3 90.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 1 90.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย สพป. เลย เขต 1 90 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านชะโนด 2 สพป. มุกดาหาร 90 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 3 89.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านบุ่งเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านเทพประทับ สพป. หนองคาย เขต 1 89 ทอง 25  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 88.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านกะดาด สพป. สุรินทร์ เขต 3 88.60 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88.60 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านนาขามโนนสวนปอ สพป. บึงกาฬ 88.60 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา สพป. อุดรธานี เขต 4 88.60 ทอง 27  
31 โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.60 ทอง 27  
32 โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 88.40 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านโนนตาล สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88.40 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง 34  
35 โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87.80 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 87.60 ทอง 36  
37 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 87.40 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87.40 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านเลิงบัว สพป. มหาสารคาม เขต 3 87.40 ทอง 37  
40 โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87.40 ทอง 37  
41 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านคำม่วง สพป. ยโสธร เขต 1 86.40 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านดอนเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 7 86.40 ทอง 42  
44 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85.80 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 85.60 ทอง 45  
46 โรงเรียนบุญมีวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85.20 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด สพป. สุรินทร์ เขต 2 85.20 ทอง 46  
48 โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สพป. อุดรธานี เขต 3 85.20 ทอง 46  
49 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อุดรธานี เขต 2 85 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 84.60 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านวังแท่น สพป. เลย เขต 2 84.60 ทอง 50  
52 โรงเรียนบ้านละลม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 84.40 ทอง 52  
53 โรงเรียนวัดสว่างบูรพา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 84 ทอง 53  
54 โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 83.40 ทอง 54  
55 โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 83.20 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 82.60 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านหนองตอ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80.80 ทอง 57  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน