ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 044
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
7 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม สพป. เลย เขต 1 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" สพป. นครราชสีมา เขต 7 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสาหร่าย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองฟ้า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. มุกดาหาร 80 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี สพป. นครพนม เขต 2 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านคอนฉิม สพป. ขอนแก่น เขต 3 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านเซือม สพป. สกลนคร เขต 3 75 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี สพป. ยโสธร เขต 2 75 เงิน 17  
20 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 75 เงิน 17  
21 โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 3 75 เงิน 17  
22 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 75 เงิน 17  
23 โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 75 เงิน 17  
24 โรงเรียนบ้านเมืองปัง สพป. อุดรธานี เขต 2 73 เงิน 24  
25 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 73 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ่อบุโปโล สพป. อำนาจเจริญ 72 เงิน 26  
27 โรงเรียนปริยัติไพศาล สพป. นครราชสีมา เขต 6 72 เงิน 26  
28 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ สพป. บึงกาฬ 72 เงิน 26  
29 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 72 เงิน 26  
30 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 71 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านคำข่า สพป. สกลนคร เขต 2 68 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนบ้านลุงเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 2 68 ทองแดง 31  
34 โรงเรียนบ้านสระทอง สพป. สุรินทร์ เขต 3 68 ทองแดง 31  
35 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 68 ทองแดง 31  
36 โรงเรียนบ้านโนนเชือก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 68 ทองแดง 31  
37 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง สพป. หนองคาย เขต 1 65 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 65 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 65 ทองแดง 37  
40 โรงเรียนบ้านบัวถนน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 65 ทองแดง 37  
41 โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 65 ทองแดง 37  
42 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 65 ทองแดง 37  
43 โรงเรียนบ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 65 ทองแดง 37  
44 โรงเรียนบ้านโคกแขวน สพป. นครราชสีมา เขต 5 65 ทองแดง 37  
45 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 65 ทองแดง 37  
46 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 65 ทองแดง 37  
47 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 65 ทองแดง 37  
48 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 65 ทองแดง 37  
49 โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน สพป. ยโสธร เขต 1 64 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 64 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนบ้านสระขาม สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 64 ทองแดง 49  
52 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 64 ทองแดง 49  
53 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 64 ทองแดง 49  
54 โรงเรียนบ้านโนนเลียงกรุงเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 64 ทองแดง 49  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน