ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 1 98.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน สพป. นครพนม เขต 2 97.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 96.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง สพป. นครราชสีมา เขต 7 95.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนน สพป. ขอนแก่น เขต 4 95.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 95.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 94.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร สพป. บึงกาฬ 94.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 94.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 93.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. หนองคาย เขต 2 93.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง สพป. นครราชสีมา เขต 5 92.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาเยีย สพป. อุดรธานี เขต 3 92 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 91.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 91.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองหมี สพป. ยโสธร เขต 2 89.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 86.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 83.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 80.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านนาวงเดือน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 78.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. มุกดาหาร 78.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 77.80 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านบก (มั่นสามัคคีพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 77.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 77 เงิน 26  
27 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 76.60 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านมะเมียง สพป. สุรินทร์ เขต 3 76.40 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เลย เขต 2 76 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ สพป. หนองคาย เขต 1 75.40 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า สพป. อำนาจเจริญ 75.20 เงิน 31  
32 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 74.80 เงิน 32  
33 โรงเรียนอนุบาลอรุณจิตร สพป. อุบลราชธานี เขต 5 74.60 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภณ สพป. ขอนแก่น เขต 5 74.40 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 74.20 เงิน 35  
36 โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 74 เงิน 36  
37 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) สพป. ยโสธร เขต 1 73.80 เงิน 37  
38 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73.60 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านดงแถบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73.40 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านโพนพอุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 73.20 เงิน 40  
41 โรงเรียนหาญใจพิทยาคม สพป. อุดรธานี เขต 2 73 เงิน 41  
42 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 72.80 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองบง สพป. เลย เขต 3 72.60 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 72.40 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านคำบ่อ สพป. สกลนคร เขต 2 72.20 เงิน 45  
46 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 72 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านแคนเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 71.80 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 71.60 เงิน 48  
49 โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 71.20 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านหนองพัง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 68.20 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย สพป. นครพนม เขต 1 68 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 67.80 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 65.80 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 65.60 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 65.40 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 1 65.20 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 65 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านดงมัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 63 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 2 62 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 61.80 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 60.60 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน