ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 047
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ สพป. อุดรธานี เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนบ้านปางไม้ สพป. นครราชสีมา เขต 3 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านลุงเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 2 91 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91 ทอง 5  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 3 90 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านวังบง สพป. สกลนคร เขต 3 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สพป. อุดรธานี เขต 4 89 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 89 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านโนนผักชี สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง 14  
15 โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านสามเส้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านแข้ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87 ทอง 16  
18 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 87 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านตะโกโคก สพป. นครราชสีมา เขต 6 86 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) สพป. นครพนม เขต 1 86 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 86 ทอง 19  
23 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 19  
24 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง 19  
25 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ สพป. ยโสธร เขต 1 85 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง 25  
28 โรงเรียนป่าปอ สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 25  
29 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 84 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84 ทอง 29  
31 โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 84 ทอง 29  
32 โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 84 ทอง 29  
33 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 33  
34 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 81 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 81 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านนามึน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านอำปึล สพป. สุรินทร์ เขต 3 80 ทอง 37  
39 โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 37  
40 โรงเรียนดงน้อยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 79 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านบุฉนวน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 79 เงิน 40  
42 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง สพป. หนองคาย เขต 1 79 เงิน 40  
43 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 78 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซ สพป. บึงกาฬ 78 เงิน 43  
45 โรงเรียนบ้านผือพอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 78 เงิน 43  
46 โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 77 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย สพป. เลย เขต 1 77 เงิน 46  
48 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. นครพนม เขต 2 76 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ สพป. เลย เขต 2 74 เงิน 49  
50 โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ สพป. ยโสธร เขต 2 73 เงิน 50  
51 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร 73 เงิน 50  
52 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 73 เงิน 50  
53 โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป. อุดรธานี เขต 3 72 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สพป. อำนาจเจริญ 72 เงิน 53  
55 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 70 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 69 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 66 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 61 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 60 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล สพป. อุบลราชธานี เขต 4 60 ทองแดง 59  
61 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 60 ทองแดง 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน