ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 048
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจารุณีศึกษา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง สพป. สกลนคร เขต 3 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ (รัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนบม สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 88 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านตาดรินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 88 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านวังเวิน สพป. เลย เขต 3 88 ทอง 6  
11 โรงเรียนบ้านห้วยหวด สพป. สกลนคร เขต 1 88 ทอง 6  
12 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ (อ.บ้านเขว้า) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 6  
13 โรงเรียนร่มเกล้า2 สพป. อุดรธานี เขต 3 88 ทอง 6  
14 โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านดงถาวร สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา สพป. ขอนแก่น เขต 3 87 ทอง 14  
18 โรงเรียนบ้านสำราญ สพป. ยโสธร เขต 1 87 ทอง 14  
19 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 14  
20 โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง 14  
21 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 87 ทอง 14  
22 โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87 ทอง 14  
23 โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87 ทอง 14  
24 โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 87 ทอง 14  
25 โรงเรียนหนองโนวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87 ทอง 14  
26 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 87 ทอง 14  
27 โรงเรียนบ้านกุดแกศรีสงคราม สพป. เลย เขต 2 86 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 86 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 27  
31 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 27  
32 โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด สพป. เลย เขต 1 86 ทอง 27  
33 โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง สพป. มุกดาหาร 86 ทอง 27  
34 โรงเรียนบ้านสวนปอ สพป. นครราชสีมา เขต 2 86 ทอง 27  
35 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86 ทอง 27  
36 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. มหาสารคาม เขต 2 86 ทอง 27  
37 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 86 ทอง 27  
38 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 86 ทอง 27  
39 โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86 ทอง 27  
40 โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 86 ทอง 27  
41 โรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า สพป. อุดรธานี เขต 2 85 ทอง 41  
44 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย สพป. บึงกาฬ 85 ทอง 41  
45 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง 41  
46 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 85 ทอง 41  
47 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านบัววัด สพป. อุบลราชธานี เขต 4 84 ทอง 47  
49 โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว สพป. ขอนแก่น เขต 4 84 ทอง 47  
50 โรงเรียนบ้านหนองแวง (อ.น้ำเกลี้ยง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 84 ทอง 47  
51 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 84 ทอง 47  
52 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป. ยโสธร เขต 2 84 ทอง 47  
53 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 47  
54 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84 ทอง 47  
55 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง 47  
56 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 83 ทอง 56  
57 โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 83 ทอง 56  
58 โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 58  
59 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 58  
60 โรงเรียนบ้านแห่(ประชานุเคราะห์) สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 58  
61 โรงเรียนปากจาบวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 82 ทอง 58  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน