ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 005
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 88.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 82.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 3 82.20 ทอง 4  
6 โรงเรียนสยามกลการ 4 สพป. มุกดาหาร 76.40 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 2 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1 73.40 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 73.40 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 73.20 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านสำราญ สพป. นครพนม เขต 1 72.40 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป. ขอนแก่น เขต 1 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 71.60 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโชคเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 4 71.60 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 71.20 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านบาระแนะ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 70.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 70.60 เงิน 16  
18 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 70.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 70.20 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ สพป. อุดรธานี เขต 2 69.60 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 3 64.80 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 64.80 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 64.80 ทองแดง 21  
24 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 64.20 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านสาหร่าย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 64.20 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 63.40 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ สพป. อุดรธานี เขต 1 63.20 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านโสน สพป. สุรินทร์ เขต 3 63.20 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น สพป. สกลนคร เขต 3 63 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 62.80 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 5 62.80 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 62.60 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านโนนประทาย สพป. ยโสธร เขต 2 62.40 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านกุดประทาย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 62 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 62 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ สพป. อำนาจเจริญ 62 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 61.60 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านดินจี่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 61.40 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 61.40 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 61.20 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ สพป. สุรินทร์ เขต 1 61 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น สพป. เลย เขต 2 61 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. นครพนม เขต 2 60.80 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านบัวโคก สพป. สุรินทร์ เขต 2 60.80 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนบ้านละกอ สพป. นครราชสีมา เขต 2 60.80 ทองแดง 43  
46 โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 60.80 ทองแดง 43  
47 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60.80 ทองแดง 43  
48 โรงเรียนหัวหมูวิทยาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 60.80 ทองแดง 43  
49 โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 60.60 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านห้วยทอง สพป. เลย เขต 3 60.60 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนบ้านด่านช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 6 60.40 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนบ้านตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 60.40 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 60.40 ทองแดง 51  
54 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(เมืองบึงกาฬ) สพป. บึงกาฬ 60.40 ทองแดง 51  
55 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สพป. เลย เขต 1 60.20 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 60.20 ทองแดง 55  
57 โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง สพป. นครราชสีมา เขต 7 60 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 60 ทองแดง 57  
59 โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 60 ทองแดง 57  
60 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน