ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 050
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 92.90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไกลเสนียด สพป. สุรินทร์ เขต 2 90.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 90.30 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 90.10 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88.76 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ (รัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 88.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองตากวย สพป. สกลนคร เขต 3 87.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านซำหวาย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาดี (นาเยีย) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 87.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 87.10 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 87.10 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 86.70 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านตะโกโคก สพป. นครราชสีมา เขต 6 86.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 86.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 86.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป. หนองคาย เขต 2 86.30 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านทับช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 1 86.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านร่องสะอาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 86.10 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 86.10 ทอง 21  
23 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 86.10 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 85.80 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านกุดแกศรีสงคราม สพป. เลย เขต 2 85.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85.60 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 85.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 3 84.90 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านตูม สพป. อุดรธานี เขต 3 84.70 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า สพป. อุดรธานี เขต 2 84.50 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 84.40 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง สพป. ยโสธร เขต 2 84.30 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านพรานเหมือน สพป. อุดรธานี เขต 1 84.20 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านดอนกลอย สพป. ยโสธร เขต 1 83.90 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านผาตั้ง สพป. หนองคาย เขต 1 83.90 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง สพป. นครพนม เขต 1 83.90 ทอง 35  
38 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ สพป. บึงกาฬ 83.70 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.50 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83.50 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 83.40 ทอง 41  
42 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 สพป. อุดรธานี เขต 4 83.10 ทอง 42  
43 โรงเรียนเบทาโกรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.10 ทอง 42  
44 โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล สพป. ขอนแก่น เขต 2 83.10 ทอง 42  
45 โรงเรียนบ้านกะกำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 83 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านลุงเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 2 82.90 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82.70 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 7 82.30 ทอง 48  
49 โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 82.10 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. มุกดาหาร 81.70 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านนาเข สพป. นครพนม เขต 2 81.50 ทอง 51  
52 โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 81.30 ทอง 52  
53 โรงเรียนหินเกิ้งธารศิลา สพป. อำนาจเจริญ 80.20 ทอง 53  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน