ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 051
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาเรือง สพป. อำนาจเจริญ 98.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน สพป. นครราชสีมา เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบาก 2 สพป. มุกดาหาร 96.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโพนสูง สพป. สกลนคร เขต 2 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนสวาง สพป. บึงกาฬ 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ สพป. ขอนแก่น เขต 4 93.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 93 ทอง 8  
10 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 91.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 1 91 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านท่ากูบ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 90.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 90.50 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 90 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านกุดฉิม สพป. นครพนม เขต 1 88.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 88 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน สพป. สุรินทร์ เขต 1 86.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 86 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85 ทอง 21  
23 โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม สพป. สกลนคร เขต 3 82.50 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. เลย เขต 1 82.50 ทอง 23  
25 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ สพป. อุดรธานี เขต 2 82 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 81.50 ทอง 26  
27 โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 81 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านเก่า-บ้านน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 5 80.50 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านหาดสั่งหาดทรายทอง สพป. หนองคาย เขต 2 79.50 เงิน 29  
30 โรงเรียนดอนยานางศึกษา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 78.50 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. อุดรธานี เขต 3 78.50 เงิน 30  
32 โรงเรียนบ้านแซรไปร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 78 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศรีษะช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 1 77.50 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. นครพนม เขต 2 77 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 77 เงิน 34  
36 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 77 เงิน 34  
37 โรงเรียนบ้านนาแปน สพป. เลย เขต 2 76 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 37  
39 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง สพป. อุดรธานี เขต 4 75.50 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. ขอนแก่น เขต 2 75.50 เงิน 39  
41 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 75.50 เงิน 39  
42 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 75 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านขุมดิน สพป. สุรินทร์ เขต 2 74.50 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม สพป. ยโสธร เขต 1 74.50 เงิน 43  
45 โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 74 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 2 74 เงิน 45  
47 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 73 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 72 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 71 เงิน 49  
50 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๗ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 70.50 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 69.50 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 68.50 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านทับกี่-หินแลบ สพป. เลย เขต 3 68 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนอมตวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 67.50 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 67 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านรันเดง สพป. สุรินทร์ เขต 3 66 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 65.50 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านยาง (อ.กระสัง) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 65 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) สพป. ยโสธร เขต 2 64.50 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านนาดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 64 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 60 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน