ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 006
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคำโคกสูง สพป. อุดรธานี เขต 2 93.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 90.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ สพป. อำนาจเจริญ 89.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดงเสียว สพป. สกลนคร เขต 3 89.80 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านตาสุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 89.80 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89.80 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 89.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ สพป. มหาสารคาม เขต 2 88.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88.80 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านคำฮี สพป. ยโสธร เขต 1 88.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 88.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนวิมลวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 88.40 ทอง 12  
14 โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา สพป. มุกดาหาร 88.40 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 88.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 88 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 16  
18 โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 88 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านนาคอย สพป. นครพนม เขต 2 87.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด สพป. อุดรธานี เขต 3 87.80 ทอง 19  
21 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ สพป. บึงกาฬ 87.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านข้าวสาร สพป. อุดรธานี เขต 4 87.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 87.40 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านเสียว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 87.40 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านสะพาน สพป. นครราชสีมา เขต 1 87.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม สพป. สกลนคร เขต 1 87 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านไฮตาก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 26  
28 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 1 87 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านกง (ประชานุกูล) สพป. ขอนแก่น เขต 5 86.80 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 86.80 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป. หนองคาย เขต 1 86.60 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 86.40 ทอง 32  
33 โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 4 86.30 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86.20 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านนารี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 86 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา สพป. ยโสธร เขต 2 85.60 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านคูบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 85.40 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 85.20 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านจารย์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 39  
42 โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 สพป. เลย เขต 2 84.80 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 84.40 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. นครพนม เขต 1 84.40 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านโนนบอน (คำหล้าประชานุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 84 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.80 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 83.80 ทอง 46  
48 โรงเรียนบ้านท่าศิลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 83.40 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 83.40 ทอง 48  
50 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 3 83.40 ทอง 48  
51 โรงเรียนบ้านบัวถนน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 82.60 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านลุงเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 2 82.20 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านกกดู่ สพป. เลย เขต 1 79.80 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 79.80 เงิน 53  
55 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง สพป. เลย เขต 3 79 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 79 เงิน 55  
57 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 78.20 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 78.20 เงิน 57  
59 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 77.80 เงิน 59  
60 โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 77.60 เงิน 60  
61 โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน