ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 601
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบัวโคก สพป. สุรินทร์ เขต 2 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป. สุรินทร์ เขต 1 92 ทอง 7  
10 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 สพป. นครราชสีมา เขต 7 91 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 91 ทอง 10  
13 โรงเรียนหนองโสนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 91 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านท่าเสียว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 89 ทอง 15  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน สพป. สกลนคร เขต 3 88 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. อุดรธานี เขต 4 88 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 87 ทอง 20  
21 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 86 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 1 85 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านไฮตาก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. บึงกาฬ 83 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านโจด สพป. นครราชสีมา เขต 6 82 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านละเอาะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 78 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 27  
28 โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 75 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 75 เงิน 28  
30 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 73 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน