ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 602
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 98.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 97.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านม่วงโคน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 96.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95.90 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 95.70 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย สพป. บึงกาฬ 95.30 ทอง 6  
7 โรงเรียน มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี สพป. อุดรธานี เขต 2 95.10 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 94.70 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 94.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 94.30 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านพรานเหมือน สพป. อุดรธานี เขต 1 93.90 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) สพป. มหาสารคาม เขต 3 93.90 ทอง 11  
13 โรงเรียนร่มเกล้า2 สพป. อุดรธานี เขต 3 93.90 ทอง 11  
14 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 93.90 ทอง 11  
15 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 93.87 ทอง 15  
16 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 93.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านวัด สพป. นครราชสีมา เขต 6 93.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 93 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 93 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง 18  
22 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93 ทอง 18  
23 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 93 ทอง 18  
24 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 93 ทอง 18  
25 โรงเรียนอนุบาลตลาดแค สพป. นครราชสีมา เขต 1 92.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 92.50 ทอง 26  
27 โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 92.30 ทอง 27  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านแวง สพป. อุดรธานี เขต 4 91.90 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด2514) สพป. สุรินทร์ เขต 3 91.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองกบ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด สพป. นครราชสีมา เขต 2 90.80 ทอง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 90.60 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 90.50 ทอง 33  
34 โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 90.50 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านกระทุ่ม สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 90.40 ทอง 35  
36 โรงเรียนนิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 90.20 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านไชยศรี สพป. นครพนม เขต 2 90.10 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90 ทอง 38  
39 โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า สพป. อำนาจเจริญ 89.90 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 89.80 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว สพป. สกลนคร เขต 3 88.70 ทอง 41  
42 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 87.30 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน สพป. นครพนม เขต 1 86.20 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม สพป. มุกดาหาร 85.20 ทอง 44  
45 โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 84.50 ทอง 45  
46 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายน้ำพุหัวนาแหลม สพป. เลย เขต 3 83.90 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83 ทอง 47  
48 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 82.40 ทอง 48  
49 โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 3 81.90 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง สพป. ยโสธร เขต 2 81.20 ทอง 50  
51 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 80.50 ทอง 51  
52 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 80.20 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 79.70 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านสะพานยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 78.70 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 77.90 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านยางชุม สพป. สุรินทร์ เขต 2 77.20 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 76.70 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก สพป. หนองคาย เขต 1 76.50 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป. เลย เขต 2 76.30 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านคำครึ่ง สพป. ขอนแก่น เขต 4 76.10 เงิน 60  
61 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 75 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน